Lokalitapocit přírody a lesa v centru města

Lesopark Krejcárek

Les Krejcárek se nachází mezi Ohradou a Balkánem a navazuje na park na vrchu Vítkově. S Vítkovem je Krejcárek spojen můstkem pro pěší. Zalesnění Krejcárku proběhlo v 70. letech 20. století v rámci projektu rekultivace severního svahu Žižkova.

Součástí tohoto projektu byla kromě výsadeb také výstavba vyhlídkové cesty na hřebenu Balkánu, vybudování dětského hřiště a umístění laviček. Výsadby a zalesňování byly provedeny dobrovolníky v rámci akce „Z“. Vysazovány byly zejména borovice lesní, dub červený, lípa a javor mléč. Na části území se před zalesněním nacházely sady, a proto je zde také možné nalézt staré třešně a jabloně. V roce 2010 zde byly provedeny výsadby 630 odrostků lesních dřevin v rámci náhradních výsadeb za kácení při modernizaci železniční trati pod Vítkovem.